काठमाडौं महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा घरजग्गा बहालमा लिने, दिने सम्बन्धमा कम्पनीमार्फत् कारोबारेको व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको छ।

महानगरप्रमुख बालेन्द्र शाहले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा राजस्व तथा वित्त व्यवस्था सम्बन्धी नीति अन्तर्गत् महानगर क्षेत्रभित्रका घरजग्गा लेनदेनका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाइने जनाइएको छ।

करदाताको विद्युतीय लागतका लागि महानगरको छुट्टै एप बनाइ विश्व विद्यालयसँगको सहकार्यमा विवरण संकलन गरिने योजना रहेको छ। कर तथा गैरकर स्थानीय राजस्वको अनुगमन गर्न विशेष टोली गठन गरी परिचालन गर्ने, कर संकलनको अनलाइन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

यसैगरी, कर तथा गैरकरलाई करदाताको पहुँचमा वृद्धि गर्ने, बाह्य विज्ञापन गर्ने स्थान यकिन गरी तोकिएको स्थान र साइजमा विज्ञापन सामग्री राख्ने, राजस्व प्रशासनमा कार्य सम्पादनमा आधारित रही प्रोत्साहन प्रणाली लागू गर्ने जनाइएको छ।

Share.

Comments are closed.