गण्डकी पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट, पोखरामा विभिन्न पदहरूमा कर्मचारीहरूको आवश्यकता भएकाले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि ७ (सात) मिति २०७९-०४-२२ गते दिउँसो २ बजेसम्म राजस्व भुक्तानीको रसिद सहित दरखास्त बुझाउन योग्यता पुगेका सम्पुर्ण नेपाली नागरिकहरुको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

आवेदन फारम, जागिरको विवरण, पारिश्रमिक र सेवा शर्तहरू सहितको विस्तृत जानकारी कार्यालय वा वेबसाइट www.pokharagpi.edu.np बाट उपलब्ध हुनेछ।

Share.

Comments are closed.