गुराँस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको कार्यक्रम सञ्चालन र विस्तार गर्न केही पदहरू स्थायी रूपमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र (३१ श्रावण २०७९ गते कार्यालय समयभित्र) नागरिकता, शैक्षिक योग्यता तथा अनुभवको प्रमाणपत्र र हालसालै खिचेको राहदानी साइजको फोटोका प्रतिलिपी तल उल्लेखित ठेगानामा बुझाउन हुन इच्छुक र योग्य नेपाली नागरिकलाई अनुरोध गरिएको छ ।

विज्ञापन यसप्रकार रहेको छ :

Share.

Leave A Reply