ग्लोबल आईएमई बैंकले निम्न पदहरूमा गतिशील, बहुमुखी, र समर्पित नेपाली नागरिकहरू खोजिरहेको छ जसले बैंकको वातावरण र सामाजिक संयोजक/अधिकारीको रूपमा काम गर्नेछ।

आवश्यक पद: वरिष्ठ अधिकारी/ अधिकारी

उमेर: कम्तिमा २५ वर्ष भइ ३५ वर्भष भन्दा बढी ननाघेको ।
शैक्षिक योग्यता: पर्यावरण विज्ञान / वातावरण इन्जिनियरिङ मा कम्तिमा मास्टर डिग्री दोस्रो डिभिजन वा GPA २.७५ वा सो सरह हुनुपर्ने।


आवश्यक अनुभव:

वरिष्ठ अधिकारीको लागि: वातावरण विज्ञान/इन्जिनियरिङ्को सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तिमा ५ वर्षको व्यावसायिक अनुभव वा कम्तिमा ४ वर्षको अनुभव र हाल वाणिज्य बैंकमा तत्काल तल्लो तहमा काम गरेको हुनुपर्ने ।


अधिकारीको लागि: वातावरणको सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तिमा ३ वर्षको व्यावसायिक अनुभव
विज्ञान/इन्जिनियरिङ् वा कम्तिमा २ वर्षको अनुभव र हाल वाणिज्य बैंकमा तत्काल तल्लो तहमा काम गरेको हुनुपर्ने।


‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकको क्रेडिट सम्बन्ध/क्रेडिट जोखिम/E&S जोखिम व्यवस्थापनमा थप अनुभव भएका उम्मेदवारहरु प्राथमिकतामा पर्नेछन् । छनोटमा परेका उम्मेदवारहरूलाई मात्र अर्को छनोट प्रक्रियाको लागि बोलाइनेछ।

आवेदन दिनका लागि https://career.gibl.com.np मा लग इन गरी फर्म भर्नुपर्नेछ ।

Share.

Comments are closed.