एक धनी व्यापारी आफ्नो गाउँमा गरिब ब्राह्मणको दुर्दशाबाट प्रभावित भए र उनलाई दुईवटा बाच्छो दान दिए। ब्राह्मण कृतज्ञ भए र बाछाहरूको राम्रो हेरचाह गरे। बाच्छाहरु चाँडै बलियो गोरु बने। ब्राह्मणले यी गोरुहरूको सहयोगमा आफ्नो जमिन जोते र जीविकोपार्जन गर्न थाले।

त्यही गाउँमा एक चोर र एक राक्षस पनि थिए जसले आफ्नो लागि गोरुहरू खोजिरहेका थिए। एक रात चोर र दानव ब्राह्मणको घरमा आए । उनीहरु उक्त जनावर कसले राख्ने भन्ने कुरामा विवाद गर्न थाले । तिनीहरूको झगडाले ब्राह्मणलाई जगायो जसले राक्षसहरूलाई देखेर पवित्र मन्त्र जप्न थाले। जपको प्रभावले दानव भाग्यो र चोरलाई ब्राह्मणले खेदे।

नैतिक पाठ: जब दुई व्यक्ति झगडा गर्छन्, तेस्रो व्यक्तिलाई सधैँ फाइदा हुने गर्छ।

Share.

Comments are closed.