छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले सहायक अधिकृत पदका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट कर्मचारीको पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले तोकिएको योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकले २०७९-०३-३१ भित्र यस वित्तीय संस्थाको उल्लेखित ठेगानामा आवेदन दिन सक्नेछन् ।

विज्ञापन निम्नानुसार रहेको छ:

Share.

Comments are closed.