डिप्रोस्क लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, भरतपुर, चितवनले जुनियर कार्यक्रम सहायकको लागि दरखास्त आमन्त्रण गरेको छ।

राष्ट्रिय स्तरमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट “घ” वर्गको वित्तीय कारोबार गर्न इजाजत प्राप्त ७१ जिल्लामा १४९ शाखाहरू मार्फत लघुवित्त सेवा प्रदान गरिरहेको डिप्रोस्क लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले ग्रामीण क्षेत्रमा काम गर्न प्रतिबद्ध इच्छुक तथा अनुभवी नेपाली नागरिकहरूले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र आफ्नो योग्यता, अनुभव र नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिका साथमा यस वित्तीय संस्थाले तोकेको ढाँचामा स्व-प्रमाणित आवेदनहरू आह्वान गरेको छ।

विज्ञापन निम्नानुसार रहेको छ:

Share.

Comments are closed.