तामाकोशी जनजागृति मावि रामेछापले शिक्षक, प्रशिक्षक र प्रयोगशाला कर्मचारीको आवश्यकता सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेको छ । तामाकोशी जनजागृति माविमा केही पदहरु रिक्त छन् । योग्य र इच्छुक नेपाली नागरिकहरुबाट दरखास्त आह्वान गरिएको छ ।

रोजगारी विज्ञापन यस प्रकार छ:

Share.

Comments are closed.