दक्षिणकाली नगरपालिकाको मिति २०७९-०३-२८ को निर्णय अनुसार चलनाखेल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको लागि मेडिकल अधिकृत करार सेवाबाट पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकले कार्यालय समयभित्र परीक्षा शुल्क बुझाएको रसिद बुझाई कार्यालय समयको १५ (पन्ध्र) दिनभित्र नगरपालिकाको राजस्व शाखामा निवेदन दिन आव्हान गरिएको छ ।

आवेदन फारम, जागिरको विवरण, पारिश्रमिक र सेवाका सर्तहरू सहित विस्तृत विवरणहरू कार्यालय वा वेबसाइट www.dakshinkalimun.gov.np बाट उपलब्ध हुनेछ।

विज्ञापन नम्बर ५/२०७८/७९

पद: मेडिकल अफिसर
स्तर: ८औं स्तर

आवश्यक नम्बर: १ (एक)

शैक्षिक योग्यता: मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट एमबीबीएस वा सो बराबरको उत्तीर्ण र नेपाल मेडिकल काउन्सिल (NMC) दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको।

परीक्षा शुल्क रु: ११००

(पहिलो २०७९/०३/२९ मा प्रकाशित)

Share.

Comments are closed.