लिसांखुपाखर गाउँपालिकाको शिक्षा शाखा सिन्धुपाल्चोकले निम्न माध्यमिक तहका शिक्षक र लेखा सहायकको करार सेवामा दरखास्त आह्वान गरेको छ । लिसांखुपाखर गाउँपालिका अन्तर्गत सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयमा रिक्त रहेका दरबन्दी पदमा आवेदन दिनको लागि यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र आवश्यक कागजात र राजस्व भुक्तानीको रसिद सहित यस कार्यालयमा दरखास्त दिनुपर्नेछ ।

सूचना यसप्रकार रहेको छ:

Share.

Comments are closed.