नेपाल आँखा अस्पताल त्रिपुरेश्वर, काठमाडौंमा करार सेवाका लागि निम्न पदमा कर्मचारीहरुको आवश्यकता भएकोले योग्यतामा पुगेका इच्छुक उम्मेदवारहरूबाट दरखास्त आह्वान गरिएको छ।

आवेदन दिने अन्तिम मिति: २०७८-१२-२७,४:०० बजे सम्म।

अनुभव र बायोडाटा संलग्न गरी आवेदन पेश गर्नुपर्नेछ।

छानिएका उम्मेदवारहरूलाई मात्र अन्तर्वार्ताको लागि बोलाइनेछ। थप जानकारीको लागि, अस्पतालको प्रशासन शाखामा सम्पर्क गर्न सकिनेछ ।

नेपाल आँखा अस्पताल

त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं ।

फोन: ०१-४२६०५१३

Share.

Comments are closed.