नेपाल बैंकर्स संघले नेपालमा वाणिज्य बैंकहरू बीचको अन्तरसम्बन्ध र समन्वय अभिवृद्धि गर्न स्थापित, योग्य, प्रतिबद्ध र परिणाममुखी उम्मेदवारहरूबाट निम्न पदका लागि आवेदनहरू आह्वान गरेको छ :

१.अनुसन्धान सहयोगी

२.सहयोगी संयोजक

इच्छुक उम्मेदवारहरूले आफ्नो भर्खरको सिभी र तलब अपेक्षा सहितको कभर लेटर hr@nepalbankers.com.np मा अप्रिल २६, २०२२ सम्ममा पठाउन अनुरोध गरिएको छ। अन्य विवरणहरूको लागि वेबसाइट www.nepalbankers.com.np/career मा जान सकिन्छ।

सर्टलिस्ट गरिएका उम्मेदवारहरूलाई मात्र चयन प्रक्रियाको बारेमा सूचित गरिनेछ।

सम्पर्क:

नेपाल बैंकर्स संघ

दोस्रो तल्ला, केन्द्रीय व्यापार पार्क

थापाथली, काठमाडौं

www.nepalbankers.com.np

Share.

Comments are closed.