स्कुल अफ हेल्थ एण्ड एलाइड साइन्स (SHAS), स्वास्थ्य विज्ञान संकाय, पोखरा विश्वविद्यालयले लेक्चरर पदका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ। योग्य उम्मेद्वारहरूलाई बायोडाटा सहित कार्यालय समयभित्र २०७९/३/१३ आवेदन दिन अनुरोध गरिएको छ। टेम्प्लेट स्कूलको वेबसाइट www.pushas.edu.np बाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ। छनोटको मापदण्ड, प्रक्रिया र सुविधा पोखरा विश्वविद्यालयको नियमावली अनुसार हुनेछ ।

आवश्यक शैक्षिक प्रमाणित प्रतिलिपिहरू, कार्य अनुभव/प्रशिक्षण प्रमाणपत्रहरू, नागरिकता र सम्बन्धित काउन्सिल दर्ता प्रमाणीकरण आवेदन पेश गर्दा बुझाउनुपर्नेछ ।

छनोटमा परेका उम्मेद्वारहरूलाई लिखित परीक्षा/अन्तर्वार्ताको लागि स्कूलको वेबसाइटमा सूचनाद्वारा सूचित गरिनेछ।

आवेदन शुल्क – रु. २८००|-

बैंकको नाम: कामना सेवा विकास बैंक

खाताको नाम: स्कुल अफ हेल्थ एण्ड एलाइड साइंसेज

खाता नम्बर: ०१७१३४०००५८३३७०००००३

प्रकाशन मिति: २०७९/०२/१७

Share.

Comments are closed.