बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (BPKIHS) ले विभिन्न विभागका लागि आवश्यक हाउस अफिसर करार पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले इच्छुक नेपाली नागरिकहरूलाई आफ्नो बायोडाटा, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, नेपाल मेडिकल काउन्सिलको दाताको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिसहित फाउन्डेसनको प्रधान कार्यालय धरानमा औपचारिक निवेदन पेश गर्न अनुरोध गरिएको छ।

विज्ञापन निम्नानुसार रहेको छ:

Share.

Comments are closed.