एक अन्तराष्ट्रिय स्तरको प्रोफेशनल युनिसेक्स सैलुन संस्कृति बेरी ब्युटिकमा आत्म-प्रेरित, दक्ष, मेहनती र परिणाममुखी कर्मचारीहरुको आवश्यकता भएकाले इच्छुक र योग्य नागरिकहरुलाई [email protected] मा आफ्नो सिभी पठाउन आग्रह गरिन्छ।

विज्ञापन यसप्रकार रहेको छ :

𝔼𝕞𝕒𝕚𝕝 | [email protected]
𝔽𝕒𝕔𝕖𝕓𝕠𝕠𝕜 | Berry Beautik Professional Beauty Salon
𝕎𝕙𝕒𝕥𝕤𝔸𝕡𝕡 | 9802301100
𝕋𝕖𝕝𝕖𝕡𝕙𝕠𝕟𝕖 | 01-5520057/9801809000

Share.

Leave A Reply