भरतपुर अस्पतालमा विभिन्न विभाग/वार्ड/इकाईमा करार सेवा र मासिक ज्यालामा तोकिएको काम गर्ने कर्मचारी आवश्यकता भएकाले योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरूले तोकिएको दरखास्त फारम भरेर आवेदन दिन यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ । पहिलो पटक सूचना प्रकाशित भएको मितिले ०७ (सात) दिन भित्र अस्पताल शाखामा दरखास्त बुझाउन अनुरोध गरिएको छ ।

Share.

Comments are closed.