भुम्लु गाउँपालिका काभ्रेपलाञ्चोकले करारमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले योग्यता पुरा गरेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरुबाट यस गाउँपालिकाको कार्यालयमा राजस्व भुक्तानीको विवरण सहित दरखास्त पेश गर्न आह्वान गरेको छ ।

रोजगारी सूचना यस प्रकार छ:

Share.

Comments are closed.