बीमा समितिले मर्जरमा पश्चात बन्ने बीमा कम्पनीहरुमा न्यूनतम ३० प्रतिशत सेयर स्वामित्व सर्वसाधारणको हुनु पर्ने व्यवस्था गरेकाे छ । समितिले एक सर्कुलर जारी गर्दै मर्जर सम्बन्धी प्रकृया शुरु भइ सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएका तथा सहमतिका लागि निवेदन दिन इच्छुक कम्पनीहरुलाई जारी पूँजीको न्यूनतम ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणकाे हुने गरी व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो ।

समितिले कम्पनी ऐन तथा मर्जर सम्बन्धी निर्देशिका अनुसार मर्जर सम्बन्धी प्रकृया शुरु भइ सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएका तथा सहमतिका लागि निवेदन दिन इच्छुक कम्पनीहरुलाई थप व्यवस्था सहितको यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

आईपीओ निष्काशन गरेका वा नगरेका कम्पनीहरु समेत मर्जर तथा एक्वीजिसनमा जान योग्य मानिने बीमा समितिले जनाएको छ । तर मर्जर तथा एक्वीजिशन पश्चात कायम हुने बीमा कम्पनीको कुल जारी पूँजीको कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारण्को लागि बिक्री गर्नु पर्ने र नपुगेको अंश सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउन समितिले निर्देशन दिएको छ ।

मर्जर पश्चात कायम हुने बीमा कम्पनीहरुले बीमा कोष र अनिवार्य जगेडा कोषको अनुपात तोकिए अनुसार हुनुपर्ने समितिले जनाएको छ ।

त्यस्तै सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेका बीमा कम्पनीहरुले मर्जर तथा एक्वीजिसन प्रकृयालाई मनासीव कारण सहित बीमा समितिको स्वीकृति नलिई आफुखुशी भंग गर्न पाइने छैन् । तर बीमा कम्पनीले मानसीव कारण खुलाई सञ्चालक समितिको निर्णय तथा संयुक्त मर्जर वा एक्वीजिसन समितिको सहमति सहित निवेदन पेश भएमा बीमा समितिले सैद्धान्तिक सहमति रद्ध गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

Share.

Comments are closed.