मर्सी कर्प्स (Mercy Corps) ले सन् २००५ देखि एम नेपाल सञ्चालन गर्दै आएको छ। यसले खाद्य सुरक्षा र कृषिमा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। त्यसै गरी यसले बजार विकास, वित्तीय सेवाहरू,बालिका शिक्षा, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, र विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने कामहरु गर्दछ। यही संस्थामा निम्न पदमा रोजगारी अवसर खुलेको छ:

पद:

कार्यक्रम निर्देशक
संख्या :१
स्थान: काठमाडौं

योग्यता र अनुभव:

MNS वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास ,अर्थशास्त्र, कृषि, विपद् व्यवस्थापन, राजनीतिक वा सामाजिक विज्ञान, व्यवस्थापन, वा अन्य सम्बन्धित क्षेत्रहरू, परियोजना/कार्यक्रम व्यवस्थापन पदहरूमा कम्तिमा पाँच वर्षको क्षेत्रीय अनुभव भएको उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिईनेछ।

निवेदन प्रक्रिया:

इच्छुक उम्मेदवारहरूलाई www.p2p.com.np मा गएर रोजगार पोर्टल मार्फत् आवेदन दिन अनुरोध गरिएको छ । आवेदन दिनेअन्तिम म्याद १० जून २०२२ हो।

थप जानकारीका लागि People2People Pvt को फोन नं. ०१-५५३९७८८ / ०१-५५३९७०६ मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ ।

Share.

Comments are closed.