नेपाल राष्ट्र बैंकबाट राष्ट्रिय स्तरको “डी” वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त गरेको महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले केन्द्रीय/पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण र शाखा कार्यालयहरूको लागि केही कर्मचारीहरु माग गरेको छ। संस्थाले तोकिएको योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरूबाट यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र आफ्नो व्यक्तिगत विवरण, नागरिकता, शैक्षिक योग्यता र तालिम प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी २ वटा राहदानी साइज फोटोसहित दरखास्त आह्वान गरेको छ ।

Share.

Comments are closed.