लोक सेवा आयोगले पदपूर्तिको वार्षिक क्यालेन्डर प्रकाशन गरेको छ। यसमा वर्ष भरि पदपूर्ति लागि गरिने कार्यतालिका रहेको छ । उक्त क्यालेन्डर यस प्रकार रहेको छ :

Share.

Comments are closed.