विकास सरोकार समाज रोल्पामा विभिन्न पद रिक्त भएकाले इच्छुक नेपाली नागरिकहरुबाट दर्खास्तको आव्हान गरिएको छ ।

उक्त विज्ञापन निम्नानुसार रहेको छ:

Share.

Comments are closed.