विराटनगर आँखा अस्पतालले विभिन्न रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले इच्छुक २१ देखि४० वर्ष सम्मका उम्मेदवारहरूलाई दरखास्त दिन आह्वान गरेको छ ।


इच्छुक उम्मेदवारहरूले तलको इमेल ठेगानामा विस्तृत बायोडाटासहित ९ मे २०२२ सम्ममा आवेदन दिनुपर्नेछ।

सम्पर्क ठेगाना:

नेपाल नेत्र ज्योति संघ

विराटनगर आँखा अस्पताल, विराटनगर

फोन नं. ०२१-४३६३५८

इमेल: vacancy.beh@erec-p.org

वेबसाइट: www.erec-p.org

Share.

Comments are closed.