कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन (आन्तरिक) को आधारमा स्थायी सेवाको लागि शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा निम्न रिक्त पदहरू पदपुर्ति गर्नको लागि लोकसेवा आयोगको मिति २०७९-०२-२६ को निर्णय बमोजिम उम्मेदवारको सहमतिमा उम्मेदवार छनोट प्रक्रियाका लागि केन्द्रमा कार्यरत योग्यता पुगेका कर्मचारीहरूलाई सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३० दिनभित्र दरखास्त दिन विधिवत आमन्त्रण गरिएको छ।

विज्ञापन यस प्रकार रहेको छ:

Share.

Comments are closed.