लोक सेवा आयोग, सुदूरपश्चिम प्रदेश, धनगढीले निजामती सेवा अन्तर्गत नेपाल इन्जिनियरिङ सेवाको पाँचौं र चौथो तहको प्राविधिक पदहरू पदपूर्तिको लागि इच्छुक नेपाली नागरिकहरुबाट दरखास्त आव्हान गरेको छ |

रोजगारीको विज्ञापन यस प्रकार रहेको छ:

Share.

Leave A Reply