यस आर्थिक वर्ष १ खर्ब २७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका संस्थाको समेत गरी ७५ खर्ब १७ अर्ब ९५ अर्बको लेखापरिक्षण गर्दा सो बेरुजु देखिएको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनले देखाएको हो ।

हालसम्मको कुल बेरुजु ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यो गत वर्षको तुलनामा १५.४६ प्रतिशतले बढी हो ।

यो वर्ष ३ हजार २८७ संघीय सरकारी कार्यालयको लेखा परीक्षण गरिएकोमा १ हजार ३ सय ४१ मा उल्लेख्य बेरुजु नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जुन ४०.७९ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यसैगरी, प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ १ हजार १ सय ३१ को लेखा परिक्षण गरेकोमा ३४७ कार्यालय अर्थात ३०.६८ प्रतिशतमा उल्लेख्य बेरुजु नदेखिएको उल्लेख छ ।

संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ लेखा परीक्षणबाट असुल गर्न बाँकी देखिएको २६ अर्ब ३७ करोड ४९ लाख मध्ये १० मन्त्रालयको २६ अर्ब ९ करोड ८१ लाख रहेको र बाँकी मन्त्रालयको २७ करोड ६७ लाख देखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

म्याद नाघेको गत वर्षसम्मको पेश्की ७४ अर्ब ८८ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बाँकी रहेको मध्ये यो वर्ष १५ अर्ब २९ करोड ४४ लाख असुल भई ५९ अर्ब ५९ करोड ४७ लाख बाँकी रहेको छ । त्यसमा यस वर्ष थप भएको ४ खर्ब २८ करोड २३ लाख समेत कुल पेश्की ६३ अर्ब ८८ करोड ७१ लाख बाँकी रहेको छ ।

Share.

Comments are closed.