‘ख’ वर्गको राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकहरू मध्येको एक सांग्रिला विकास बैंक लिमिटेडले शाखा प्रबन्धकको लागि रोजगारी अवसर खुलाएको हो। राम्रो पारस्परिक सीपहरू, उच्च स्तरको आत्म-प्रेरणा र नवीनताको लागि जोश भएका योग्य र इच्छुक नेपाली नागरिकबाट आवेदन आह्वान गरिएको छ :

विज्ञापन निम्नानुसार रहेको छ:

उम्मेदवारहरूले www.shangrilabank.com को करियर सेक्सनमा गएर कभर लेटर , बायोडाटा, पछिल्लो शैक्षिक योग्यताको ट्रान्सक्रिप्ट, राहदानी साइज फोटो र नागरिकताको प्रतिलिपि कागजातहरूको प्रतिलिपि पेश गरेर आवेदन दिन सक्छन्।

आवेदन वैशाख २५ सम्ममा पठाईसक्नु पर्नेछ।

Share.

Comments are closed.