लिसांखुपाखर गाउँपालिका, अत्तरपुर, सिन्धुपाल्चोकमा सूचना प्रविधि अधिकृत पदका लागि आवेदन आह्वान गरिएको छ ।

यस कार्यालयका लागि निम्न पदहरू सेवा करारमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले भएकाले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र गाउँ कार्यपालिकाको प्रशासनिक शाखामा दरखास्त बुझाउन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । विज्ञापन यस प्रकार रहेको छ:

Share.

Comments are closed.