व्यवस्थापन टोलीलाई विस्तार र सुदृढ गर्ने दृष्टिकोणका साथ NIBL ​​Ace Capital Ltd ले निम्न पदहरूमा आत्म-प्रेरित, गतिशील र सक्षम व्यक्तिहरूबाट आवेदनहरू आह्वान गरिरहेको छ:

१. अनुसन्धान विश्लेषक
आवश्यकताहरूको संख्या: ५

विभाग: अनुसन्धान र विकास विभाग

भविष्यमा सम्पत्ति व्यवस्थापनमा नियुक्ति गरिनेछ।

आवश्यक योग्यता:

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन/अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर वा स्नातक डिग्री।
फ्रेशर्सलाई आवेदन दिन प्रोत्साहित गरिन्छ तर अनुभवी उम्मेद्वारहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
नेपाली पूँजी बजार, वित्तीय अनुसन्धान र विश्लेषण, धितोपत्र कारोबार प्रक्रिया र अन्य लगानी बैंकिङ गतिविधिहरूको गुणात्मक बुझेको हुनुपर्ने ।

२ . चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स (CA)
आवश्यकताहरूको संख्या:५

विभाग: विशेष लगानी कोष (निजी इक्विटी/भेन्चर क्यापिटल)

आवश्यक योग्यता:

मान्यता प्राप्त संस्थाबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट/चार्टर्ड सर्टिफाइड एकाउन्टेन्ट/चार्टर्ड फाइनान्सियल एनालिस्ट हुनुपर्ने ।
अनुभवी उम्मेदवारहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
नेपाली पूँजी बजार, वित्तीय अनुसन्धान र विश्लेषण, ट्रेजरी कोष व्यवस्थापन, जोखिम, प्रतिफल विश्लेषण, वित्तीय मोडलिङ र मूल्याङ्कन, कर, लेखा, व्यवस्थापन लेखा, र अन्य लगानी बैंकिङ गतिविधिहरूको विस्तृत जानकारी भएको हुनुपर्ने ।

३.वरिष्ठ कार्यकारी सहायक
आवश्यकताहरूको संख्या: १

आवश्यक योग्यता:

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक डिग्री प्राप्त गरेको हुनुपर्ने ।
सहायक कार्यकारीहरूको न्यूनतम ३-५ वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने ।


यदि तपाइँसँग व्यावसायिक टोलीमा काम गर्ने जोस छ र माथि उल्लिखित आवश्यकताहरू पूरा गर्नु हुन्छ भने, तपाइँको कभर लेटर, CV, र अन्य सान्दर्भिक कागजातहरू इमेल [email protected] मा विषय रेखामा आवेदन गरिएको स्थिति उल्लेख गर्ने फोटो सहित फर्वार्ड गर्नुहोस्।

दरखास्तहरू विज्ञापन भएको मितिले १५ दिन भित्र अर्थात् साउन ११ गते कार्यालय समय सम्ममा पठाउनु पर्नेछ।

Share.

Comments are closed.