नेपाल सरकारको ग्रामीण उच्च तथा आर्थिक विकास आयोजना (REED) अन्तर्गत् रिक्त रहेको कृषि तथा पशुपालन / मत्स्यपालन सहायक प्राविधिक सहायक (राजपत्र अङ्कित दोस्रो श्रेणीको प्राविधिक) पदमा खुला र समावेशी प्रतिस्पर्धात्मक लिखित परीक्षाद्वारा करारमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले योग्य र इच्छुक उम्मेदवारहरूबाट आवेदनहरू आह्वान गरिएको छ।

रोजगारी विज्ञापन यस प्रकार रहेको छ:

Share.

Comments are closed.